Menn og kvinner har lik verdi i islam

Menn og kvinner har lik verdi i islam Die Erkenntnis, dass der Handel mit Ingen ektefelle har rett til å nekte den andre sex, sier Enevald Flåten. Men han tar sterkt avstand fra at en kvinne vil miste velsignelsen hvis hun nekter sin ektemann sex. Knutby-drapene har satt søkelyset på karismatiske menigheters forhold til seksualitet, underordning og forholdet mellom mann og kvinne. Enevald Flåten  oslo norway dating siteI de pakistanske, så vel som i de iranske standard ekteskapskontraktene, er det åpning for å gi kvinnene den samme skilsmisseadgangen som mennene har. Vi snakker om en Ekteskapskontrakten er en sivilrettslig kontrakt, som kommer til på bakgrunn av et tilbud (ijab), en aksept (qubul) og en verdioverføring (mahr).9. jan 2016 En galant mann kaster seg ikke over kvinnen, han forplikter seg til å forføre dem på deres måte, ifølge regler de selv har fastsatt: Han sjekker dem opp ved å gjøre .. At det finnes ekstremfeminister oppfatter jeg som mye av samme fenomen som at det faktisk finnes menn som hater kvinner(litt som i islam). norske håndballkeepere menn28 nov 2017 Läsarmejl av Stefan Eliasson Vilket värde har då en kvinna enligt Islam? Kvinnors En kvinnes vitnesbyrd er dermed lik halvparten av en mann, skal to kvinnelige vitner bli akseptert av menn til en kvinne skal styres i riktig retning. Hvorfor det er på I Bibelen, mann og kvinne har samme verdi. Dette er 

Han gir norske skilsmisser islamsk godkjentstempel - Vårt Land

13. jun 2016 Hvorfor har islam forvrengt kvinneligheten til en ting som kan eies?. Koranens vers har sørget for at kvinnen ikke tilhører seg selv. Koranens vers beskriver mannen som gud og kvinnen som hans eiendom. «Deres kvinner er en åker for dere, så gå til deres åker slik dere ønsker, alt på beste måte» Koranen  jakten på kjærligheten millionær 24. aug 2011 ISLAM Lars Gule mener: Det er ekstremt å benekte kvinneundertrykkelsen i islam Det er ekstremt å argumentere for at kvinner og menn skal holdes. besto av unge muslimske kvinner og menn, ble det da jeg hevdet at troen på gud også har ført til undertrykkelse, og ikke minst kvinneundertrykkelse. chat online mobile klasse, og det er ikke fokus på historiske prosesser som viser hvordan kvinnesyn i islam har endret seg. Alle lærebøkene .. intervjuet viste at islam kan være forenelig med svenske verdier, og at islam endres ut i fra lokale og kulturelle verdier. gav kvinner og menn lik rett til skilsmisse ved en domstol. Det er dermed ikke  15. aug 2013 Når det er slik at menn og kvinner ifølge Koranen har det samme opphavet fra én sjel og lik verdi, hvorfor er det da fortsatt slik at kvinner og menn ikke har de samme rettigheter og plikter i arbeidslivet, i det sosiale livet og i politikken? Og hva skjer med et samfunn når halve befolkningen ikke får lov til å 14. sep 2012 Islam - kjønn og familie. "Mange muslimer hevder at kvinner og menn har lik verdi, men ulike roller" I mange muslimske land virker det som kvinner blir undertrykt, og sett litt ned på. Man får høre at de blir tvunget til å bruke hijab, dekke seg helt til, kun fordi en religion i østen sier at de skal gjøre det.

Grunnen var islamsk tradisjon, ifølge denne har ikke kvinner like rettigheter som menn. Islamske verdier. Jeg mener ikke at vi skal se bort i fra andre årsaksforklaringer, men vi kan heller ikke velge å se bort fra islam. For det er ikke til å stikke under stol at mye av tilnærmingen vi ser til kvinner er Lik Følg Svar Del. x hvordan finne en kjæresten 21. des 2016 Heller ikke innen islam er menn, kvinner og slaver like mye verdt. Når det snakkes om «brødre», så er det ikke brødre av menneskeheten, men brødre blant muslimer, og bare det. Sannheten er at vi ikke-muslimer ikke er tillagt samme verdi som muslimer. Vi er undermennesker – vantro - og har ingen status  oslo norway dating site 26. jun 2007 Når det er sagt, er islam også en praktisk religion. Når det er et legitimt behov for menn og kvinner å jobbe sammen, får de gjøre det, gitt at alle tar godt vare på normer og verdier (adab). Koranen beskriver forholdet mellom menn og kvinner slik: De troende, menn og kvinner, har venners ansvar for  Det empiriske materialet består av dybdeintervjuer med tre kvinner og fem menn. Informantene er i alderen 20 til et polarisert bilde av “norske” og “muslimske” verdier som fremskaper en følelse av å måtte velge. Dette oppleves . Dere har gitt meg nye perspektiver på religion og islam etter seminaret på. Waterval Country 10. mar 2016 Når muslimske kvinner ønsker å skille seg, kan både formelle og uformelle faktorer stå i veien, selv om begge ektefeller har lik tilgang til skilsmisse etter norsk Det er fullt mulig å tolke islam hundre prosent i tråd med kvinnekonvensjonen, men jeg har vært opptatt av konservativ og diskriminerende praksis 

25. nov 2014 Ungarsk politi har brukt 100.000 på video som oppfordrer potensielle voldtektsofre til å «gjøre noe». Den antyder at kvinner ikke bør drikke eller ha det gøy på en måte som ikke er helt akseptabelt for menn fordi denne typen oppførsel er provokasjon, sier hun til The Guardian. Cserháti mener at videoen  norges største gjedde 30. nov 2007 Kvinnen har på lik linje med mannen friheten til å foreta selvstendige valg, og det er ingen form for tvang i islam, med referanse til kapittel 2, vers 256 i kvinne følger Koranens anbefaling om å gifte seg med en muslim, vil det falle henne naturlig å velge en ektemann med samme verdigrunnlag som hun  sukker app wiki Kvinner har mindre arverett, mindre verdi som vitner osv. Ytringsfrihet og religionsfrihet er også direkte forbudt i Islam. I Koranen står det tilogmed at tvil er forbudt. Det finnes. ingen tegn til reell reformasjon eller vilje til endring innen Islam. De. muslimer som ønsker noe slikt tier klokelig stille utfra et ønske  Vi tilslutt takker alle de som har arbeidet med “Islamsk levemåte”, og de som har gjort det mulig for oss å presentere .. Det betyr å tilegne seg andres verdier ved bedrag, ved å stjele, ved å utnytte noens svakhet, eller til nytte for ham. Som tidligere nevnt, har en mann og en kvinne krav på lik respekt. Verken er en mann.12. mai 2007 Arabisk sexolog sier hun har «kurert» homofile, og at Islam har det beste kvinnesynet når det gjelder sex. ABC Nyheter-Kairo: Å snakke åpent om sex i islamske samfunn er tabubelagt. Islam forbyr sex før Islam er den eneste religionen der kvinner blir behandlet på lik linje med menn, hevder hun.

Klassekampen.no | Ni om islam

29. jul 2010 Økonomisk, politisk og sosialt virker det som om kvinnen er dårligere stilt enn mannen. Kvinner er, i alle henseende, det svakere kjønn. Dersom jeg virkelig trodde at Allah godkjenner undertrykkelse hadde jeg ikke sittet her og kalt meg selv en muslim, en som har underkastet seg Allah og Allahs lære. Hierarkiet er som følger: Først kommer mannen, så kommer hermafroditten, som har egen status, og så kommer kvinnen og slaven. Typisk er følgende fra Koranen: «Menn er kvinners formyndere rettskafne kvinner skal være lydige» (4,38). Islams nedlatende syn på kvinner kommer til uttrykk i Koranvers som dette: «Deres  sunniva bonderomantikk b norgesdate anmeldelserIslam praktiseres ulikt i forskjellige land, det er altså forskjeller fra land til land hvordan kvinners rettigheter er. Dessuten er det forskjeller fra familie til familie og det foregår en stadig debatt blant muslimer om kvinnens stilling. La oss se på hvilke rettigheter og forpliktelser kvinner og menn har ifølge islam. En gift kvinne er 

Menn og kvinner har lik verdi i islam

Kvinner i islam – Wikipedia

Menn og kvinner har lik verdi i islam Er det slik at kvinner og menn har lik verdi, men ulike roller? I denne oppgaven vil jeg ta for meg og diskutere hvordan kvinnenes rolle kommer til uttrykk i Koranen. Til dette har jeg valgt å bruke sekundærdata, og jeg har valgt ulike nettsteder til hjelp. Jeg har også brukt Koranen, som oppgaven min hovedsakelig bygges på.11. feb 2017 Kjetil Rolness er en mann med mange meninger, særlig om feminister, islam - og norske medier som lar eksperter slippe for lett unna. Paul Weaver / NA Bilder . Er problemet at likestilling har gått fra å være like rettigheter, til å handle om at kvinner og menn alltid skal velge likt og 50-50-deling på alt? 24. nov 2005 Dette har ingenting med islam å gjøre. Det krenker individets verdighet, og er faktisk et spørsmål om liv og død. Det må vi ikke glemme. Derfor må Amnesty i Norge si høyt og tydelig at dette ikke er akseptabelt. Dere må stille spørsmål om kvinner og menn fritt kan utøve sine rettigheter. Da Frankrike forbød Abid Raja refser Hege Storhaug for kritikken mot islamisten Faten Al-Hussaini, og mener at det er den verste stemplingen av muslimske kvinner han har sett i Norge. I følge islam er jeg mindreverdig fordi jeg er kvinne, og jeg er et undermenneske fordi jeg er vantro. Kvinner i islam skal dekke seg til for å ikke friste menn. norskt ö på svenskt tangentbordDen åpner med å fastslå at den muslimske nasjonen, altså ummaen, er overlegen alle andre: «Gud har gjort det islamske troendes fellesskap til den beste ethvert menneske har rett til beskyttelse av sin ære menn og kvinner har rett til å gifte seg uten restriksjoner knyttet til rase, farge eller nasjonalitet kvinner er lik  18. jan 2017 Islam ble da den ledende religionen som lovfestet kvinner arverett – rettigheter som kom i dette århundre til Vesten og blir ansett på som heller noe Altså har kvinner nøyaktig samme rettigheter overfor menn som menn har overfor dem. Dette var kvinner i både slør og kvinner som gikk lik vestlig stil.24. mai 2015 Ingen er lik Ham, Han har ingen begynnelse og heller ingen slutt, altså Gud er; én, fullkommen, ubegrenset og urelativ. Ved å lære at For å bevare ærbarhet, respekt og moralske verdier i samfunnet, er muslimske menn og kvinner pålagt å kle på seg på en måte som anses beskjeden og verdig. Begrepet 

26. feb 2013 Jo mer lik mannen, desto mer fullkomment menneske. Maskuline verdier startet å bli mer verdifulle enn de feminine som for eksempel sensitivitet og det å være fulltids mor. ”Alt en mann har og alt han gjør er bedre”. Som kvinner, vil vi aldri oppnå ekte frigjørelse før vi innser våre egne verdier og egenskaper 12. jan 2016 I det tilfellet er mannen pliktig å betale brudegaven som svarer til brudens verdi. Det samme gjelder også dersom en mann tvinger en kvinne til å drive hor med ham, dvs. at han voldtar henne. Vi må nok anta at islamsk lovgivning har mer å si om voldtekt enn dette. Men så langt kan det jo absolutt se ut til at  29. jun 2012 Den muslimske kvinnen er den primære lærer, som skal bygge ett religiøst samfunn, dersom hun følger den veiledning man har i Allahs Bok, og i Profeten (sallallahu aleihi wa sallam) sin Sunnah. Siden det å følge Quran og Sunnah gjør at enhver muslim, mann eller kvinne, ikke blir forledet på noen måte. oslo date time På bakken ligger hår. Mannshår. Talibanerne har raket menn offentlig. På lyktestolpene henger innmaten av kassettbånd. Musikk forbudt. I treet henger det et lik. Talibanerne har hengt ham. Til skrekk og advarsel. En død mann for å skremme de halvdøde. På gatehjørnene står kvinner og henger. De lukter av sult. Klynker. 22. jun 2006 SELV OM KVINNER i Iran lever i en annen kultur og har en annen religion, kan vi ikke operere med forskjellig standarder. Vi var kompromissløse i Med Ahmadinejad som president er makten blitt forskjøvet i retning av menn med sterk forankring i verdier fra den islamske revolusjonen. Parlamentsvalget i 1. feb 2016 Tradisjonelle tolkninger. Wærstad viser til at kvinner i tradisjonelle tolkninger av islamsk lov ikke har lik adgang til skilsmisse som mannen, men at det også finnes andre tolkninger. – I Norge stilles det ingen vilkår for å skille seg. Dersom man begynner å anerkjenne dette som i tråd med islamsk rett, er det 

Menn og kvinner har lik verdi i islam

19. mar 2014 De unngår øyekontakt (jada, jeg vet at muslimske menn ikke skal ha øyekontakt med kvinner, men jeg er altså ikke muslim), ja de . Har Islam noen verdier som vi bør inkludere i vår sekulære samfunn? Igjen .. Jeg ser på moral som et evolusjonelt eksperiment, på lik linje med tommeltottens bevegelse. 13. jun 2011 De ønsket at kvinner skulle få stemmerett, at de skulle få arverett på lik linje med menn, at de skulle kunne inngå kontrakter på lik linje med menn, at de skulle kunne At islam er en ideologi som sier at kvinnen er mindreverdig og har langt færre rettigheter enn menn, var disse feministene ikke opptatt av. zootropolis linni25. sep 2017 Friheten til å være et individ med rett til å ha en verdi lik sin bror. Ja, vi kvinner har ikke samme verdi som en mann, vi er ikke privilegert i hverken Guds øyne eller hans profet. Hun besøke islamskoler og roser dem mens hun ser små jenter sitte adskilt fra gutter og de er bak gitter mens guttene er frie. 14. aug 2016 I realiteten har de tegnet et fiendebilde av majoriteten av muslimer og deres grunnleggende verdier. Derfor refererer Gud i Koranen på en inkluderende måte til hele menneskeheten når Han sier (oversettelse av betydningen): «Dere mennesker, Vi har skapt dere som mann og kvinne og gjort dere til folk 

17. aug 2017 De reagerer på at kvinner drikker et glass øl, danser og tar hånd om eget liv. Muslimske menn som er tro mot Islam har valgt patriarkalisme og vold. Det er fortsatt mange muslimske menn som ikke vil akseptere at også i Islam står kvinnen lik mannen. Kvinner som bader fullt påkledd i sin hijab, niqab eller I islam oppfattes kvinner og menn som skapt likeverdige, men forskjellige. De har samme mulighet for frelse, men kvinner og menn har ulike rettslige posisjoner, noe som får konsekvenser for deres plikter i ekteskapet, i familien og i forhold til ritualene. Følgelig vil også situasjonen ved skilsmisse være ulik for kvinner og  28. jun 2015 -Men man har vel ikke bevis for at det er muslimer som står bak voldtektene, Tumyr? -Nei, vi skal ikke få sannheten på bordet . I stedet for å benkete at dette har med islam å gjøre, må det være mer oppklarende å spørre: Hvorfor ser muslimske menn på «vantro» kvinner uten hijab som horer? Hva mente  norges største datingside urge 4. mar 2006 Klassekampen har snakket med personer med ulik tilknytning til islam, og stiller spørsmålene:* Hva har vi lært av karikaturstriden?* Hvordan Når man opplever det, tenker man at disse menneskene har gode verdier, jeg kan ta med meg noe av dette. Det man forbyr kvinner, det forbyr man også menn.”Dere mennesker, Vi har visselig skapt dere (alle) av mann og kvinne og gjort dere til folk og stammer, for at dere må kjenne hverandre. av troende, - hver gang både i maskulin og feminin for å fremheve og understreke at menns og kvinners åndelige streben på de forskjellige plan, er av fullkommen og ubetinget lik verdi:. 31. okt 2015 Vi har lange, rotnorske tradisjoner for akkurat det, med konservative kristne som gjerne ser at både homofile og kvinner får begrensede rettigheter. Som vil nekte kvinner Så jeg hater radikal islam, men Norge ødelegges ikke av at vi åpner grensene for mennesker som kan ha farlige ideologier i bagasjen.

Kvinneforskning 3/04 by Kilden kjønnsforskning.no - issuu

Menn og kvinner har lik verdi i islam

16. mai 2013 Istedenfor å innskjerpe at Islam Net Student på sine åpne møter på HiOA ikke får lov å plassere kvinner og menn på atskilte, anviste plasser, straffes organisasjonen Ved å gjøre det, har man understreket at det ikke er de formelle grunnene som veier mest, men nettopp Islam Nets verdier og holdninger.

22. nov 2016 Ikke bare spiller hun Sana i tv-serien Skam og basketball i toppserien for kvinner, hun tror også på Gud. Min egen mor har lært meg og søsknene mine mye om islam i oppveksten, men på skolen har vi nesten bare lært om kristendom og vestlige verdier og Jeg har hatt en ganske lik oppvekst som Sana. kjærlighet dikt engelsk 20. jul 2014 For kvinner har den fysiske hijaben vært forstått som tildekning av hele kroppen inkludert håret. Begrunnelsen for at en kvinne skal dekke mer enn en mann har vært basert på de biologiske forskjellene mellom kjønnene. Den moderne feministiske fortolkningen av islam beskjeftiger seg i stor grad med sine forgjengere for en lite verdinøytral forskning. Hvordan forskningen har fremstilt ulike . ”Drøfte religionens syn på kjønn og kjønnsroller” er et av sju konkrete kompetansemål under “Islam og en . Når kvinner og/eller menn blir sett på som like, og at de har lik praksis, tilhørighet og idealer fordi de tilhører samme  top 10 gratis dating sider 20. jan 2015 Dette forbudet har blant annet sammenheng med den nære forbindelsen mellom stat og religion i islam, og profeten Muhammeds sentrale betydning. Det er fordi at på Mohammed's tid da mange menn ble drept i kriger og det ble et overskudd på kvinner, ble dette en løsning på dette problemet. Men nå  får ikke møte kjæresten 9. mar 2012 Vi må tilegne oss og spre kunnskap om den betydningsfulle rollen kvinner har spilt i islams historie. Blant den oppvoksende generasjon muslimer er det stadig flere og flere muslimer som uten forbehold anerkjenner at menn og kvinner skal ha like muligheter og rettigheter. Islam Lik Følg Svar Del.

Islam med sin store helt og grunnlegger er krigersk og rasistisk. Vantro er mindre verdt (uten verdi) og kan gjerne drepes om det passer slik. Det er kun rettroende muslimer som har livets rett og frafalne eller eventuelt kvinner som setter sin mann/ familie i et dårlig lys kan også gjerne drepes. Det er rimelig trangsynt å hevde  dikt av kjærlighet 1. feb 2016 Halse mener hans meningsfeller har blitt flinkere til å diskutere religiøse spørsmål siden han først uttalte seg om temaet. – Debatten i Menn vil ikke ta kvinner i hånden. Rasmus Men vi hører mindre kritikk av etablert, konservativ islam lik den vi ser i etablerte stater i Midt-Østen, og i noen tilfeller i Norge.9. sep 2006 Nå forteller norske medier oss at dette Mannlige Muslimske Monster har tatt opp jakten på norske homofile kvinner og menn, skriver Bera Ulstein Moseng i Mange er vi gamle nok til å huske det Mannlige Homofile Monsteret: en dionysisk skikkelse, som uten rammer og verdier veltet seg i sex, alkohol og  kristen kontaktformidling zone Økonomisk, er hver mann og kvinne en selvstendig juridisk enhet og begge har lik rett til utdanning og inn i lønnet arbeid. Men de fleste kvinner er fortsatt dominert av menn. I teksten står det aflere kvinner lever forferdelige liv og skjer i de fleste muslimske land. Men islam støtter at kvinner skal ta utdaning osv og har gitt  ekteskap vietnam Islams grunnleggende budskap er å ikke tilbe andre enn Den Ene Gud, som på arabisk kalles Allah. Allah sier i Han verken føder eller er selv blitt født, og det er ingen som er lik Ham.'»1 «Å mennesker, sannelig har Vi skapt dere fra mann og kvinne, og gjort dere til folk og stammer, slik at dere kan kjenne hverandre.

kvinne kryssord 29. mar 2017 Norge må vise fasthet i møtet med krefter som så tydelig viser at man ikke identifiserer seg med det norske verdisynet. Nordlys At kvinner skal skjule ansiktet for menn, og skal betraktes som mannens eiendom, er tradisjoner som hører hjemme i et helt annet årtusen, og det har ingen plass i et fritt og åpent  møteplassen login logg inn 24. mai 2017 Sosialantropologen, som er professor ved Colombia University, var invitert for å holde et innlegg basert på boken Do Muslim Women Need Saving? Abu-Lughod har . I India og Egypt har det for eksempel vært kampanjer for å gi kvinner rett til å ta ut skilsmisse på lik linje med menn. – Men selv om alle  dating dk grøn prik Ifølge vår tro har Allah skapt ektefeller for at menneskene skal finne ro hos hverandre, kjærlighet og godhet. Menneskene ble Innen islam er ekteskap mellom en mann og en kvinne den eneste aksepterte formen for samliv. Samleie De er økonomisk selvstendige og tar del i alle samfunnsoppgaver på lik linje med menn.

Litt mer om Islam og kirken siden det snart er jul - Norgesavisen.no

Menn og kvinner har lik verdi i islam 28. jul 2013 Utgangspunktet finner vi i Koranens 4:34: «Menn er kvinners formyndere…». Men det er tolkninger av dette og andre vers opp gjennom historien som har resultert i ulikhet for loven. De som forsvarer status quo, hevder derimot gjerne at islamske normer er guddommelig gitt og uforanderlige. De tegner 

17. jan 2014 Vi kommer til å savne deg på scenen, men vi vet at ingenting er viktigere enn at man har det bra med seg selv innvendig og at livet føles verdifullt. Jeg vil gratulere deg med valget du har tatt Mashallah og vil si til haters at norske menn er ikke noe engler helle kvinner blir mishandlet i Norge av norske 11. aug 2004 Den hvite vestlige mannen dominerer historieskrivingen og har monopol på fortolkningsrammene innen blant annet politikken og kulturlivet. Det oppdaget jeg for Dersom det kulturradikale prosjektet i sin ytterste konsekvens handler om å gi slipp på alle verdier, da er jeg skeptisk. Kulturradikalismen må  kristen date gratis verdier innenfor det de selv oppfatter som religionen islam, foreldrenes hjemland og det norske samfunn. og det bildet de nå har av hva islam egentlig går ut på: ”når jeg mener religionen, mener jeg ikke den religionen jeg har .. piskeslag – en straff som er lik for kvinner og menn. Forutsetningen for å idømme zina-straff  6. jun 2017 Den moderne kvinnebevegelsen har røtter helt tilbake til 1400-tallet, da en litterær debatt om kvinner og kjønn satte i gang. De interesserte seg for forskjeller og ulikheter mellom kvinner og menn, men sto ikke for likestilling eller utvidelse av kvinners rettigheter, enten det gjaldt ekteskapet eller i politikken.

Det hevdes ofte at islam er en kvinneundertrykkende lære og at muslimske menn undertrykker sine kvinner. Men er det slik? All annen undertrykkelse kan oppleves å være "av høyere verdi", spesiellt hvis man er en from kvinne og synes man har Gud bak en slik undertrykkelse. I "ditt paradis" ser jeg ikke noen 8. jun 2005 som anvendes. På samme måte skrives det grammatiske fler- tallet i hankjønn selv om det finnes 100 kvinner og bare en mann. Ettersom Gud i Koranen av og til betegner seg som "vi" Den islamske kvinnekampen har helt andre . skjulte budskapet var at det som egentlig var av verdi innen jødisk liv, var  forhold som former identiteten liberale verdier på illiberale grupper, og konkluderer nærmest med at det kanskje er vel så vik- tig å spørre om det er legitimt å la det være? Ekteskap og skilsmisse er områder der de store religionene praktiserer ulike regler for kvinner og menn – det gjelder katolisismen, det gjelder ortodoks jødedom og det gjelder islam.

Men som HRS påviste i Norge i 2003 kan islam være til hinder for kvinner som ønsker skilsmisse. HRS dokumenter blant annet i boken ”Feminin integrering” at det er en rekke kvinner i Norge som ikke har de samme skilsmisserettigheter som sine ektemenn. Dette er først og fremst knyttet til at kvinnene i en rekke av de 17. jan 2017 Mens mange muslimer knytter hijab til et sterkt påbud i Islam om sømmelighet når kvinnene er utenfor hjemmet og blant menn utenfor den nærmeste familien, er det også en stor andel som ikke vil bruke hodeplagget i det hele tatt, har et mer pragmatisk forhold til det eller har mer personlige begrunnelser  h dating tips for mennesker 13. mai 2016 Annum sier ambassadøren selv ikke er Ahmadiyya-muslim, men har god kontakt med menigheten, og at hun er en ambassadør som deltar, er aktiv og inkluderende overfor alle. – Norge har gjort mye for oss. Mange flere enn forventet kom. Også politiet var tilstedeværende med seks kvinnelige betjenter,  Washington. Hun jobber blant annet med tema som feminisme, kjønn, modernitet, islam og kvinnelige nettverk. . feminisme utfordrer det patriarkalske kjønnsparadigmet, der menn har en overordnet og dominer- .. Vestlige ideer og verdier har blitt spredt i hele verden gjennom globaliseringsprosesser, noe som har.

7. aug 2016 Menn og kvinner har på grunn av sine fysiologiske forskjeller ulike områder av kroppen som anses som private. For kvinner er dette området som kjent hodet med hår, ører, hals og hele kroppen unntatt ansikt og hender. Profetens koner viste ikke ansiktet sitt da helslør ble innført, og enkelte lærde mener 25. mar 2016 Muslimske kvinner av sine ektemenn og familier undertrykte, ikke har rett til sin egen mening, og til å bruke hijab. Her er noen eksempler på ideer Kvinner og menn er presset av en voldelig "religiøs" gruppe som gjør dette i hans egne ord i islams navn. Betyr dette at islam er Link til nettstedet / blogg :  n sjelevenne 16. mai 2015 Hadia Tajik får støtte av muslimsk kvinne som selv er gift med en ikke-muslim. Det har jo etablert seg en sannhet om at muslimske kvinner ikke kan gifte seg med menn som ikke er muslimer, og at man må konvertere om man vil gifte seg . Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Islam er maskulin - Lily Bandehy - - Blogg.no

14. jun 2012 I islam, og hos muslimer, har kvinner og menn ulike oppgaver, men lik verdi. Ingen kommer før den andre, bortsett fra i religiøsitet, det er det som skiller oss mennesker, vår dedikering til vår tro, og ikke kjønn, farge, nasjonalitet eller noe annet. Kvinner føder barn, og er derfor gjennom amming den naturlige 17. des 2010 Mannen har hele tiden blitt symbolisert som det mest dominante kjønnet i Islam. Menn har stillinger Noen muslimske menn hevder at de fysiske forskjellene mellom menn og kvinner krever forskjellige roller i samfunnet. Dette strider mot En manns vitneutsagn er likstilt med to kvinners. Dette synet eller  t jentetisses 31. jan 2010 Jeg må innrømme at jeg blir nokså matt av at du faktisk forsvarer flerkoneri. Koranen sier altså at menn kan ha flere koner og at menn kan gifte seg med hvem de vil. Mens kvinner ikke har de samme rettigheter. Og enda så sier du at Islam er for likestilling? Begge deler er også forbudt ved lov, enda så er det  når er man kjærester norge bredere islamske diskursen om kjønn. Likhetsorienterte modernister repre senterer en likhetsdiskurs, og støtter kvinners fulle deltakelse i hjem og sam funn. De mener at islam gir individuelle kvinner og menn like rettigheter og lik verdi, og at alle roller kan byttes på mellom kjønnene. Kvinner og menn har den samme plikten  forelskelse historie 18. sep 2007 For oss er kvinner lik menn i juridisk forstand (!), men de er ikke det samme som menn, og det kan ikke tillates at de streifer fritt om på gaten som dyr”. . radikale tolkninger av skriften har en positiv verdi, først og fremst fordi de undergraver forestillingen om islam som statisk, monolittisk og anti-moderne.

17. apr 2015 Det var neppe noe religiøst krav om kjønnsdelt svømmeopplæring for muslimske kvinner for 1400 år siden, men det var et pålegg om at kvinner skal være «anstendige» antrukket når de er sammen med menn og gutter de ikke kjenner. Menn som er såkalt mahram, på «islamsk», er menn som kan se En muslim ere n hvilken som helst mann eller kvinne som tror på Allah og profeten Muhammad (fred være med ham) som hans sendebud, og som ekjenner denne troen til vitner, og dermed bekrefter sin aksept av Den har etablert en klar og lett forståelig tro, samt lover som enhver tilhenger av religionen enkelt kan forstå. kjæreste og studier gave til kjæreste han Er muslim mann selv og begge liker det og digger det. Har lest i mange. dialoggruppe med kristne og muslimske kvinner. De møtes for å. kvinner og menn er likestilt. Islam i Oslo og i Norge består av mange.I islam, og hos muslimer, har kvinner og menn ulike oppgaver, men lik verdi. Ingen kommer før  jas mann 8. jan 2016 Jeg blir overrasket hvis det viser seg at harselering over islam har forandret en eneste fanatisk muslim til et lyttende menneske. Ta folk som ikke gir sine døtre de samme mulighetene som sønner får, fordi disse menneskene mener at kvinner ikke er skikket til å leve som menn gjør. Uansett om disse 

12. aug 2016 Det skal være lite tvil om verdien av kvinnen og mannen ovenfor Gud. Både kvinnen og mannen har like plikter og rettigheter når det kommer til det spirituelle. For det verdslige er det utfordringer Islam har foreslått løsninger for. Hvis man ikke forstår disse utfordringene som kan være annerledes for kvinnen en persons (særlig til kvinners) sosiale verdi, og ulike former for segregasjon ansees derfor som nødvendig Buddhisme, hinduisme, sikhisme, islam og kristendom har alle et klart fokus på indi- videts forhold til det om kjønn og alder. Mann og kvinne framstilles generelt som en samarbeidsenhet bestående av to mer. 6. 7  samleie ved soppinfeksjon 28. des 2009 Jeg har savnet oppmerksomhet om universelle verdier i Norge, og jeg synes fortsatt det legges for liten vekt på slike. Det tok meg lang tid å forstå hvorfor Abid Raja Menn skal ifølge islam ikke se på en fremmed kvinne, og de bør helst ikke være venn med en fremmed kvinne. Sex er tabu og forbudt utenfor  jakten på kjærligheten friere beatrice omsorgsteoretisk sykepleie med Katie Erikssons omsorgsteori som utgangspunkt. Videre har mye teori om muslimske pasienter, interkulturell sykepleie og litteratur relatert . 3.5 Å hjelpe den eldre kvinnelige muslim med stell. muslimens religiøse verdier står på lik linje som å respektere deres menneskelighet som med. sjekking på nett biltema Hvis en gift kvinne jobber, tilfaller alt hun tjener henne selv, hun har ingen forsørgerplikt på lik linje med mannen uansett hvor anseelig formue hun enn måtte ha. Dagens Islam praktiseres forskjellig alt etter hvor I verden man befinner seg, riktignok er de grunnleggende verdier de samme og islamske påbudene blir fulgt 

Menn og kvinner har lik verdi i islam

8. mar 2012 33:35 "Menn og kvinner som har gitt seg Gud i vold, menn og kvinner som tror, viser fromhet, er sannferdige, standhaftige, ydmyke, gir almisser, holder fasten, som holder sitt Kvinnen anerkjennes av Islam som en fullverdig og likestilt motpart til mannen når det gjelder menneskehetens forplantning.

universelle, gjeldende verdier. Ut i fra disse Dydsetikk handler om å strekke seg etter et ideal, strebe etter å bli så lik det . Islam er en religion med likeverd, men ikke likestilling: mann og kvinne har ulike plikter. Vesten har gjennomgått en feministisk "frigjøring", hvor kvinner er i like mye arbeid som menn, og gifte kvinner.Men som HRS påviste i Norge i 2003 kan islam være til hinder for kvinner som ønsker skilsmisse. HRS dokumenter blant annet i boken ”Feminin integrering” at det er en rekke kvinner i Norge som ikke har de samme skilsmisserettigheter som sine ektemenn. Dette er først og fremst knyttet til at kvinnene i en rekke av de  datingsider erfaringer 9. jan 2016 En galant mann kaster seg ikke over kvinnen, han forplikter seg til å forføre dem på deres måte, ifølge regler de selv har fastsatt: Han sjekker dem opp ved å gjøre .. At det finnes ekstremfeminister oppfatter jeg som mye av samme fenomen som at det faktisk finnes menn som hater kvinner(litt som i islam). 14. sep 2012 Islam - kjønn og familie. "Mange muslimer hevder at kvinner og menn har lik verdi, men ulike roller" I mange muslimske land virker det som kvinner blir undertrykt, og sett litt ned på. Man får høre at de blir tvunget til å bruke hijab, dekke seg helt til, kun fordi en religion i østen sier at de skal gjøre det.liberale verdier på illiberale grupper, og konkluderer nærmest med at det kanskje er vel så vik- tig å spørre om det er legitimt å la det være? Ekteskap og skilsmisse er områder der de store religionene praktiserer ulike regler for kvinner og menn – det gjelder katolisismen, det gjelder ortodoks jødedom og det gjelder islam.

Hvis en gift kvinne jobber, tilfaller alt hun tjener henne selv, hun har ingen forsørgerplikt på lik linje med mannen uansett hvor anseelig formue hun enn måtte ha. Dagens Islam praktiseres forskjellig alt etter hvor I verden man befinner seg, riktignok er de grunnleggende verdier de samme og islamske påbudene blir fulgt 22. jun 2006 SELV OM KVINNER i Iran lever i en annen kultur og har en annen religion, kan vi ikke operere med forskjellig standarder. Vi var kompromissløse i Med Ahmadinejad som president er makten blitt forskjøvet i retning av menn med sterk forankring i verdier fra den islamske revolusjonen. Parlamentsvalget i  kjæreste hotell 24. mai 2017 Sosialantropologen, som er professor ved Colombia University, var invitert for å holde et innlegg basert på boken Do Muslim Women Need Saving? Abu-Lughod har . I India og Egypt har det for eksempel vært kampanjer for å gi kvinner rett til å ta ut skilsmisse på lik linje med menn. – Men selv om alle Washington. Hun jobber blant annet med tema som feminisme, kjønn, modernitet, islam og kvinnelige nettverk. . feminisme utfordrer det patriarkalske kjønnsparadigmet, der menn har en overordnet og dominer- .. Vestlige ideer og verdier har blitt spredt i hele verden gjennom globaliseringsprosesser, noe som har. 24. nov 2005 Dette har ingenting med islam å gjøre. Det krenker individets verdighet, og er faktisk et spørsmål om liv og død. Det må vi ikke glemme. Derfor må Amnesty i Norge si høyt og tydelig at dette ikke er akseptabelt. Dere må stille spørsmål om kvinner og menn fritt kan utøve sine rettigheter. Da Frankrike forbød 14. aug 2016 I realiteten har de tegnet et fiendebilde av majoriteten av muslimer og deres grunnleggende verdier. Derfor refererer Gud i Koranen på en inkluderende måte til hele menneskeheten når Han sier (oversettelse av betydningen): «Dere mennesker, Vi har skapt dere som mann og kvinne og gjort dere til folk 

Det empiriske materialet består av dybdeintervjuer med tre kvinner og fem menn. Informantene er i alderen 20 til et polarisert bilde av “norske” og “muslimske” verdier som fremskaper en følelse av å måtte velge. Dette oppleves . Dere har gitt meg nye perspektiver på religion og islam etter seminaret på. Waterval Country 29. mar 2017 Norge må vise fasthet i møtet med krefter som så tydelig viser at man ikke identifiserer seg med det norske verdisynet. Nordlys At kvinner skal skjule ansiktet for menn, og skal betraktes som mannens eiendom, er tradisjoner som hører hjemme i et helt annet årtusen, og det har ingen plass i et fritt og åpent  utro rykter En muslim ere n hvilken som helst mann eller kvinne som tror på Allah og profeten Muhammad (fred være med ham) som hans sendebud, og som ekjenner denne troen til vitner, og dermed bekrefter sin aksept av Den har etablert en klar og lett forståelig tro, samt lover som enhver tilhenger av religionen enkelt kan forstå.verdier innenfor det de selv oppfatter som religionen islam, foreldrenes hjemland og det norske samfunn. og det bildet de nå har av hva islam egentlig går ut på: ”når jeg mener religionen, mener jeg ikke den religionen jeg har .. piskeslag – en straff som er lik for kvinner og menn. Forutsetningen for å idømme zina-straff  25. nov 2014 Ungarsk politi har brukt 100.000 på video som oppfordrer potensielle voldtektsofre til å «gjøre noe». Den antyder at kvinner ikke bør drikke eller ha det gøy på en måte som ikke er helt akseptabelt for menn fordi denne typen oppførsel er provokasjon, sier hun til The Guardian. Cserháti mener at videoen 14. jun 2012 I islam, og hos muslimer, har kvinner og menn ulike oppgaver, men lik verdi. Ingen kommer før den andre, bortsett fra i religiøsitet, det er det som skiller oss mennesker, vår dedikering til vår tro, og ikke kjønn, farge, nasjonalitet eller noe annet. Kvinner føder barn, og er derfor gjennom amming den naturlige 

28. jul 2013 Utgangspunktet finner vi i Koranens 4:34: «Menn er kvinners formyndere…». Men det er tolkninger av dette og andre vers opp gjennom historien som har resultert i ulikhet for loven. De som forsvarer status quo, hevder derimot gjerne at islamske normer er guddommelig gitt og uforanderlige. De tegner 30. nov 2007 Kvinnen har på lik linje med mannen friheten til å foreta selvstendige valg, og det er ingen form for tvang i islam, med referanse til kapittel 2, vers 256 i kvinne følger Koranens anbefaling om å gifte seg med en muslim, vil det falle henne naturlig å velge en ektemann med samme verdigrunnlag som hun  hvordan få dame til å sprute 8. jan 2016 Jeg blir overrasket hvis det viser seg at harselering over islam har forandret en eneste fanatisk muslim til et lyttende menneske. Ta folk som ikke gir sine døtre de samme mulighetene som sønner får, fordi disse menneskene mener at kvinner ikke er skikket til å leve som menn gjør. Uansett om disse  omsorgsteoretisk sykepleie med Katie Erikssons omsorgsteori som utgangspunkt. Videre har mye teori om muslimske pasienter, interkulturell sykepleie og litteratur relatert . 3.5 Å hjelpe den eldre kvinnelige muslim med stell. muslimens religiøse verdier står på lik linje som å respektere deres menneskelighet som med.omsorgsteoretisk sykepleie med Katie Erikssons omsorgsteori som utgangspunkt. Videre har mye teori om muslimske pasienter, interkulturell sykepleie og litteratur relatert . 3.5 Å hjelpe den eldre kvinnelige muslim med stell. muslimens religiøse verdier står på lik linje som å respektere deres menneskelighet som med.

Kvinner har mindre arverett, mindre verdi som vitner osv. Ytringsfrihet og religionsfrihet er også direkte forbudt i Islam. I Koranen står det tilogmed at tvil er forbudt. Det finnes. ingen tegn til reell reformasjon eller vilje til endring innen Islam. De. muslimer som ønsker noe slikt tier klokelig stille utfra et ønske 13. mai 2016 Annum sier ambassadøren selv ikke er Ahmadiyya-muslim, men har god kontakt med menigheten, og at hun er en ambassadør som deltar, er aktiv og inkluderende overfor alle. – Norge har gjort mye for oss. Mange flere enn forventet kom. Også politiet var tilstedeværende med seks kvinnelige betjenter,  c date inkasso Islam praktiseres ulikt i forskjellige land, det er altså forskjeller fra land til land hvordan kvinners rettigheter er. Dessuten er det forskjeller fra familie til familie og det foregår en stadig debatt blant muslimer om kvinnens stilling. La oss se på hvilke rettigheter og forpliktelser kvinner og menn har ifølge islam. En gift kvinne er 29. mar 2017 Norge må vise fasthet i møtet med krefter som så tydelig viser at man ikke identifiserer seg med det norske verdisynet. Nordlys At kvinner skal skjule ansiktet for menn, og skal betraktes som mannens eiendom, er tradisjoner som hører hjemme i et helt annet årtusen, og det har ingen plass i et fritt og åpent  9. mar 2012 Vi må tilegne oss og spre kunnskap om den betydningsfulle rollen kvinner har spilt i islams historie. Blant den oppvoksende generasjon muslimer er det stadig flere og flere muslimer som uten forbehold anerkjenner at menn og kvinner skal ha like muligheter og rettigheter. Islam Lik Følg Svar Del.29. jun 2012 Den muslimske kvinnen er den primære lærer, som skal bygge ett religiøst samfunn, dersom hun følger den veiledning man har i Allahs Bok, og i Profeten (sallallahu aleihi wa sallam) sin Sunnah. Siden det å følge Quran og Sunnah gjør at enhver muslim, mann eller kvinne, ikke blir forledet på noen måte.

Menn og kvinner har lik verdi i islam