A20 sjekkliste

A20 sjekkliste Die Erkenntnis, dass der Handel mit ISOLASJON eREEAM-Noas sjekkliste Azo. Stoffer som skal unngås finnes ikke i produktet, verken i fri , bunden eller naturlig form. Konsentrasjoner under grenseverdien 0,1 % godtas. Sjekkliste A20 er vedlagt. PRODUSENT: .lackon. HANDELSNAVN: Jackopor, Jackofoam, Jackon Super XPS, Jackon Super EPS, Jackon 3. apr 2014 Minimumskrav. Det helse- og miljøsikre aspekt er høyt prioritert og A20-listen er satt som et minimumskrav for alle BREEAM NOR-klassene. Denne listen er en sjekkliste og beskriver hvilke stoffer som SKAL unngås i bygg. Også i TEK 10 er det fremmet et lovkrav i forhold til helse og miljø: «Det skal velges  perfekt kjæreste test19. mai 2017 Følgende trevirke behandlet med konserveringsmiddel tilfredsstiller minimumskrav til miljøgifter i sjekkliste A20. Handelsnavn: Handelsnavn må oppgis. Finnes stoffet i. Stoffer som skal unngås: produktet? Kommentarer: Alle stoffer på listen oppfyller dokumentasjonskravene til BREEAM-NOR. Jeg bekrefter  homse test27.06.2014. Saksb: UD-D-OLWO. Klassering: 1-FE-614; 2-FA-A20; 3-TI-&42. Vedl: 1. Uoff: Til: (sen@), Eilert Mikkelsen,. g@,. Sak: Byggeprosjekt ny Meldal grunnskole .. Meldeskjema og sjekkliste for montering av ildsted. Dok: Meldeskjema og sjekkliste for montering av Miljøgiftlisten A20 er basert på Miljødirektoratets utvalg av verstingstoffer og deres oversikt over hvor man finner disse stoffene. Det er et lovkrav å unngå miljøgifter (ref. Produktkontrolloven § 3a og TEK10 § 9.2). Det må legges fram dokumentasjon på at det ikke finnes produkter med spesifiserte miljøgifter listet i sjekkliste 

Scanned Document - Sundolitt

Dokumentasjon på at det ikke finnes materialer med spesifiserte miløjgifter listet i sjekkliste A20 i bygget (under utarbeidelse), Brev fra prosjekteringsgruppen som bekrefter at hensyn til miljøgiftsliste for bygningsmaterialer er ivaretatt og implementert, Utfylt miljøgiftsliste. 12, Mat 3. Gjenbruk av fasader, 1, 0, Mat 3-1-1 Min. gratis hjemmeside værktøjer 26. feb 2013 I tillegg har rettighetshaver til BREEAM i Norge, Norwegian Green Building Council (NGBC), utarbeidet en sjekkliste A20 over kjemiske stoffer som bør unngås. Denne listen speiler Prioritetslisten til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Som en av verdens største produsenter av gulvlim-, fugemasser (14.03.2012) og versjon 1.1 (2012). Mal for prosjekter registrert fra 14.03.2012. TREVIRKE Egendeklarasjon på at benyttet trevirke tilfredsstiller. VA V TVAVA minimumskrav til miljøgifter i BREEAM-NOR nye tiltak sjekkliste A20. Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av trevirke,  gratis kontaktannonser norge webkamera minimumskrav til miljøgifter i BREEAM-NORs sjekkliste A20. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri , bunden eller naturlig form. Konsentrasjoner under grenseverdien 0,1 % godtas. PRODUSENT: FORESTIA AS. HANDELSNAVN: Forestia Ferdigvegg, folietype 40TF. Stoffer som skal unngås:.

Miljøgiftlisten A20 er basert på Miljødirektoratets utvalg av verstingstoffer og deres oversikt over hvor man finner disse stoffene. Det er et lovkrav å unngå miljøgifter (ref. Produktkontrolloven § 3a og TEK10 § 9.2). Det må legges fram dokumentasjon på at det ikke finnes produkter med spesifiserte miljøgifter listet i sjekkliste  j kurven effekt reale aufwertung NORs sjekkliste A20. Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av vinduer og ytterdører, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri , bunden eller naturlig form. Konsentrasjoner under grenseverdien 0,1 % godtas.Sarpsborg. Produktbeskrivelse. Overmalbar: God heft til de fleste maling- og lakksystemer; Gode lyddempingsegenskaper; Silikonfri; Aldringsbestandig; Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20; Inneholder ikke ammoniakk. Dokumenter. Produktinformasjon (Web visning); Produkinformasjon (PDF)  e kontaktannonser netto TREVIRKE minimumskrav til miljøgifter i BREEAM-NOR nye tiltak sjekkliste A20. Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av bygningsplater, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri, bunden eller naturlig form. Get TAPET BREEAM-NOR nye tiltak sjekkliste A20 Feilaktige Description. VERSJON: 3.0 Iht. krav i BREEAM-NOR nye tiltak versjon 1.0 (14.03.2012) og versjon 1.1 (2012) Mal for prosjekter registrert fra 14.03.2012. TAPET. Fill & Sign Online, Print, Email, Fax, or Download. Fill Online. Excellent reviews. Form Popularity.

Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av vinduer og ytterdører, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri , bunden eller naturlig form. Konsentrasjoner under grenseverdien 0,1 % godtas. Sjekkliste A20 er vedlagt,  c date bewertung Verken NCC, Skanska, NGBC eller. ChemXchange33kan holdes ansvarlige for eventuelle feil. Utfylte skjema er ingen offisiell godkjenning fra NGBC eller andre. Side 3 av 3. HEA 20. 1)Merk de uønskede stoffene kan forekomme med alternativ betegnelser. Se fullstendig sjekkliste A20 i BREEAM NOR nye tiltak versjon 1.1.Last ned. DoP Ytelseserklæring PDF, 82 kb download. HEA 9_codex Dichtacryl_engelsk PDF, 169 kb download. Sjekkliste A20-2013 codex Dichtacryl PDF, 111 kb download. Sikkerhetsdatablad Codex Dicht-Akryl PDF, 64 kb download. Produktdatablad Codex Dicht-Akryl PDF, 208 kb download  x kontaktannonser nettbutikk Weber søknadsskjema for avvik fra A20 Teknisk Sjekkliste. Til: ………………………………. Dato: ………………………………. Fra: ………………………………. Prosjekt: …………………………. Gjelder følgende Weber produkt: Begrunnelse for avvikssøknad: Substitusjonsvurderinger foretatt: Anslått produktmengde som  28. sep 2016 1-K2-A20. 16/5984. 22.09.2016. I. Sakshandsamar. RETUR AV SJEKKLISTE. RÅDM-KOO-. BR. 1-K2-X42;. 2-K3-&15. 16/5985. 22.09.2016. I. Advokatene Bjørbæk AS. SØKNAD OM TILSKOT OG BISTAND TIL SIIKRING. MOT VASSDRAGSØDELEGGELSER. RÅDM-. LANDBRUK-. MF. 1-GBNR-78/4.

April 2017 Alfix info om BREEAM- NOR's krav om - Modena Prosjekt

21. mai 2013 Lisensierte produkter kommer derfor opp som riktige valg når man filtrerer på ulike miljøkriterier, som BREEAM NOR sin sjekkliste A20, R-setninger, eller andre klassifiseringer, uttaler administrerende direktør i coBuilder, Lars Chr Fredenlund. - Lisens for Svanemerket sikrer jo at miljøhensyn er tatt i hele  Vi bekrefter at de oppgitte stoffer i sjekkliste A20, ikke er blitt benyttet i fremstillingen av våre produkter. C-Tec Ltd/CT1 Norge. Maskin-Elektrisk AS. | PRODUSENT: HANDELSNAVN: CT1 Fugemasse og konstruksjonslim. Stoffer som skal unngås i kjemiske Finnes stoffet i produktet? (Nei/Ja) produkter – sjekkliste A20:.Produktkontolioven § Ba Substitusjonsplikten, og TEK 10 § 9-2. De fleste av produkter med verstingstoffer er dessuten kategorisert som farlig avfall. Avhending av farlig avfall når produktene skal skiftes ut, betyr ekte kostnader for byggeier. Sjekkliste A20 inneholder de mest helse- og miljøfarlige stoffene ut fra Klifs vurdering. julegave til kjæresten kvinneTiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen, i form av innovativ byggeledelse. Vi følger sjekkliste for A2 og A3 for MAN 2 og 3. A5 for ansvarlig innkjøp. A15 for avfallshåndtering og A20 for materialer iht miljøgifter. Liste over realiserte tiltak. Byggene er under bygging og kun kjeller er pt delvis ferdigstilt som råbygg.10. okt 2017 minimumskrav til miljøgifter i BREEAM NOR 2016 sjekkliste A20 karm og karmdeler. Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av navngitte produkter, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri, bunden  kontakt yahoo.no7. jan 2014 og samle inn sikkerhetsdatablader, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger, miljødokumentasjon, teknisk dokumentasjon, FDV med mer. Med ProductXchange har coBuilder samlet dokumenter som etterspørres på BREEAM NOR-prosjekter i forbindelse med Sjekkliste A20 og emne HEA 9, inn under 

A20 sjekkliste

Essve.lt

A20 sjekkliste Egendeklarasjon på at benyttet lim tilfredsstiller minimumskrav til miljøgifteri BREEAM-NORS sjekkliste. A20. Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av lim, for eksempel teknisk skjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri , bunden. Det må legges fram dokumentasjon på at det ikke finnes produkter med spesifiserte miljøgifter i sjekkliste A20 i bygget. Godkjent dokumentasjon er spesifisert i A20. Det er her ProduktXchange har laget et system for å samle dok.(se vareliste Schönox). Fagflis kan tilby Våre produkter som er listet opp i varelisten inneholder  jenter realfagoverholdt (se NS-EN 14041:2004 for detaljer). X. Undertegnede kan bekrefte at produsent kan levere en skriftlig bekreftelse eller annen gyldig dokumentasjon på at produktet ikke inneholder miljøgifter som står i BREEAMs sjekkliste A20. Denne samme sjekklisten definerer hva som er gyldig dokumentasjon. Signatur. Minimumskrav for alle BREEAM-NOR nivåer. Sjekkliste A20 må tilfredsstilles og signeres. Vedlegg til A20-listen spesifiserer hva slags dokumentasjon som godtas av BREEAM-. NOR. Avvik aksepteres ved godkjent avviksmelding ihht Substitusjonspliktens formulering. Hvor BREEAM-NORs sjekkliste A20. Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av XPS (ekstrudert polystyren), EPS (ekspandert polystyren) og cellegummi-isolasjon, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri , bunden eller 

stoffer på Sjekkliste A20 må EPD'en vise stoffinnhold og dette må sjekkes mot listen. For å dokumentere lav miljøbelastning oppfordres til bruk av produkter som har miljømerket Svanen/Blom- sten. Teknisk sjekkliste A 20. Sjekkliste A20 er miljødirektoratets utvalg av verstingst- offer som kan forekomme i ulike produkttyper.Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av lim, for eksempel teknisk skjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken ifri , bunden eller naturlig form. Konsentrajoner under grenseverdiem 0,1 % godtas. Sjekkliste A20 er vedlagt, det er forutsatt at  hvilken gratis hjemmeside er best Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av lim, for eksempel teknisk skjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri, bunden eller naturlig form. Konsentrajoner under grenseverdiem 0,1 % godtas. Sjekkliste A20 er vedlagt, det er forutsatt at 

A20 sjekkliste

EREEAM-NŪR 2012. Teknisk sjekkliste A20 | 385. 14.12 Teknisk sjekkliste A20: Miljøgiftslisten. Sjekkliste A 20. PRODUKTGRUPPE. Faste bygningsprodukter. STOFFER SOM SKAL UNNGAS SVANEMERKEDE DOKUMENTASJON (fylles ut i hvert. PRODUKTER prosjekt). TILGJENGELIG? (Ved bruk produkter merket med  sjekkliste A20. GARANTIER. HVORFOR VELGE VENTA. WINDOWS uPVC PRODUKTER? FDV. Venta Windows er et norskeid selskap basert i Litauen. Selskapet ble stiftet i 2006, men eierne har mer enn 20 års erfaring med produksjon av uPVC vinduer og dører. Mer enn 20 års erfaring med uPVC-vindusproduksjon. gratis datingsider på nett jenter24. jun 2015 Følgende navngitt trevirke tilfredsstiller minimumskrav til miljøgifter i BREEAM-NORs sjekkliste A20. Handelsnavn: Moelven Wood, Byggtre i gran og furu (konstruksjonsvirke, lekter, kledning, annen høvellast, Cu- og. Royal-impregnert trelast, konstruksjonsvirke, lekter, kledning og annen høvellast). BREEAM A20. ERKLÆRING. Produkt. Dokumentasjon på at produktet ikke inneholder miljøgifter på sjekkliste A20. EPD utarbeidet ihht ISO 14025. EPDen er analysert i ECOproduct- metoden1). Produktet er testet for emisjoner og avgassinger ihht. BREEAMs krav4). Se sjekkliste A20 for detaljer om hvilke produkter dette 

BREEAM NOR 2016 Technical manual Teknisk manual, norsk versjon Pre analyseverktøy Oppsummering BREEAM teknisk NOR 2016 Appendix A. BREEAM NOR 2012 Teknisk sjekkliste A20 386 NGBC 2012 Informasjon om sjekkliste A20 Bakgrunn Listen er basert på Klifs utvalg av verstingstoffer og deres oversikt Utvikle  Egenskaper. Bruksområde, Innvendig. CE-merke, Ja. Tykkelse, 12,5 mm. Vekt pr. kvadratmeter, 12,5. Overmalbar, JA. Innhold av miljøgifter iht sjekkliste A20, Ja. Transportlengde fra produksjonssted, 0 km. Teknisk levetid, 60 år. Bredde, 900 mm. Brannklasse, A2,s1,d0  u stygg damer Lett-Tak har Sintef Teknisk Godkjenning utstedt etter 1. januar 2010 som dokumenterer fravær av stoffer på BREEAM NOR sin sjekkliste A20. Lett-Tak har pr. dags dato ikke egen EPD eller miljøsertifisering. Som miljødokumentasjon, i tillegg til Teknisk Godkjenning, har vi hentet inn EPD-er og miljøsertifiseringer fra alle våre 

Egendeklarasjon på at benyttet trevirke tilfredsstiller. TREVIRKE minimumskrav til miljøgifter i BREEAM-NOR nye tiltak sjekkliste A20. Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av trevirke, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet,  BREEAM-NOR krever at produsenter kan dokumentere at produktene ikke inneholder stoffer på sjekkliste A20. Listen inkluderer ikke forbudte stoffer, men inneholder de mest helse- og miljøfarlige stoffene ut fra Klifs vurdering, utover forbudte stoffer. Alfix har gjennomgått alle våre produkter som selges i Norge, og kan Pk/stk Palle str • Varmeisolasjon: Varmekonduktivitet i Gipsmørtel EX er testet IPTeBtrtearnnENFug1e3o1g62tetttiel m0a,0s5se1 W/mm •310Famrlge off white 0893 313 300 25/1 800 stk • Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20 • Inneholder ikke ammoniakk Varetekst Art. nr. Pk/stk Palle str Ensidig  s hvordan bli en god kjæresten miljøgifter i BREEAM-NORs sjekkliste A20. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri, bunden eller naturlig form. Konsentrasjoner under grenseverdien 0,01% godtas. PRODUSENT: N O rebo AS. HANDELSNAVN: Furu malte lister og malte utforinger. Furu ubehandlede lister og utforinger. Eik lakkerte  på CITES-listen x. Egenerklæring. 10 Produktet innholder ikke miljøgifter som står i. BREEAM-Nors sjekkliste A20 x. Egenerklæring. 11 Bedriften er PEFC sertifisert x. Sertifikat 905014. 12 Produktene tilfredsstiller M1 krav x. Egne testrapporter. Barkevik Bruk AS. Helgeroa 1/8-2013. Eivind O. Funnemark. (sign.) Daglig leder.

produktgruppen Tepper oppført i sjekkliste A20 i den tekniske veiledningen. Formål. Å fremme et godt arbeidsmiljø i mindre kontorer innenfor byggeprosjektet. Krav i Hea 14. For å oppnå første poeng kreves: • For varehandel-prosjekter må minst 3 av 6 tiltak være oppnådd for minst 80 % av kontorarealenei byggeprosjektet.Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av lim, for eksempel teknisk skjefeller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri, bunden eller naturlig form. Konsentrajoner under grenseverdiem 0,1 % godtas. Sjekkliste A20 er vedlagt, det er forutsatt at  jeg barberer meg ikke BYGNINGSPLATER minimumskrav til miljøgifter i BREEAM-NORs sjekkliste A20. Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av bygningsplater, for eksempel teknisk sjefeller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken ifri, bunden eller naturlig form. 23. mai 2017 Armaflex Lim 520. Nei. Armacell GmbH. Ftalat DEHP. 2. Stoffer som skal unngås: Finnes stoffet i produktet? Kriteriene er kvalitetssikret av NGBC, og samsvarer med teknisk manual versjon 1.0. Følgende navngitte tilfredsstiller minimumskrav til miljøgifter i BREEAM-NORs sjekkliste A20. Oktyl-nonylfenoler.

A20-listen

A20 sjekkliste

Minstestandard for alle BREEAM-NOR nivåer. Sjekkliste A20 må tilfredsstilles og signeres. Vedlegg til A20-listen spesifiserer hva slags dokumentasjon som godtas av BREEAM-NOR. Avvik aksepteres ved godkjent avviksmelding ihht Substitusjonspliktens formulering. Mat 1 MATERIALSPESIFIKASJON. Pkt 5 Miljøgifter 

16. nov 2015 og aktuelt for rørleggere, ventilasjonsmontører, isolatører og VVS-entreprenører. Den nye serien inneholder ikke stoffer på sjekkliste A20, og kan derfor brukes i BREEAM-klassifiserte bygg. I tillegg er VVS-appen til Glava oppdatert med informasjon og beregninger for bruk av cellegummi-produktet. DEL. barberer du lårene sjekkliste A20. Det bekreftes hermed at våre produkter som er listet opp nedenfor ikke inneholder stoffer som er nevnt i «Teknisk sjekkliste A 20» fra BREEAM NOR April 2013. || overensstemmelse med denne listen inneholder de nevnte produktene ikke stoffer som skal unngås hverken i fri, bunden eller naturligform.2. jun 2016 Oversikt dokumentasjon. Sjekkliste A20. ECOproduct. Page 18. BREEAM-NOR Excellent kostet 5 millioner ekstra, bygg solgt for 1750 millioner. (Kilde: Teknisk Ukeblad/NSB konsernet). Page 19. Klimagassregnskap og LCA. Brukes av flere til å velge løsninger i bygg: • Futurebuilt. • Framtidens bygg. kristen chat app Teknisk sjekkliste A20: Prioritetslisten / Miljøgiftliste. Fugger Norge AS bekrefter herved at det ikke er stoffer i nedenfor nevnte produkter som står på prioritetslisten / milj øgiftliste for bygningsprodukter, eller bevist tilsatt stoffer som omfattes av BREEAM *. Tetningsmiddel: Bisphenol A, Ftalatene DEHP, BBP og DBP, A20 - teknisk sjekkliste: -content/uploads/2015/10/Teknisk- · sjekkliste-A20-Milj%C3% En EPD (Environmental Product Declaration, eller på norsk miljødeklarasjon) er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til et produkt på en standardisert og objektiv måte. n gratis dating uten registreringsnummer

Erklæring vedr. uønskede stoffer på sjekkliste A20. Hermed erklæres at «Sundolitt EPS standard» og «Sundolitt XPS standard», ikke inneholder bromerte flammehemmere som nevnt i listen. Med vennlig hilsen for B ØDR. SUNDE AS. Bertil Sunde. Styres leder. warm air systems BREEAM NORs sjekkliste A20, samt innhold av biologisk skadelige stoffer, flammehemmende azodyner, nitrosaminer og aromatiske aminer, halogenerte stoffer, nanomaterialer, plastmyknere, tensider og klassifiserte stoffer av en uavhengig tredjepart (Altox AS). Generell grenseverdi 100 ppm. Indre grenseverdi for steinull Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av lim, for eksempel teknisk skjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri , bunden eller naturlig form. Konsentrajoner under grenseverdiem 0,1 % godtas. Sjekkliste A20 er vedlagt, det er forutsatt at  q500 user manual Ditt foretrukne sagbruk!Produktet er beregnet benyttet i grunn under betong gulvet og er således et innstøpnings produkt slik at emisjons krav frafaller. Sted, dato: Askim Signatur: Owe Svensson / Produktsjef. 2 VEDLEGG HALOPROOF SJEKKLISTE A20: Miljøgiftlisten PRODUKTGRUPPE STOFFER SOM SKAL UNNGÅS Faste bygningsprodukter  janne formoe quinn IOX: SJEKKLISTE. SJEKKLISTE for IOX - q4 blir ok ja/nei - boretillatelsen er i orden ja/nei - boreskjemaet holdes ja/nei - det fins olje på Altair ja/nei - det fins olje på LLA47 ja/nei - olja står i 60$ før juli ja/nei .. A20/gunn er ikke noe å bry seg om. Han anbefalte salg på 1.5kr. Jeg plukka plukka og plukka.

Imidlertid; den ofte brukte sjekkliste A20 inneholder bare de såkalte «versting»-stoffene ut fra Miljødirektoratets vurdering, men det finnes flere helse- og miljøfarlige stoffer enn som så i bygningsmaterialer. Alt dette leder fram til kjernespørsmålet; Hvorfor i all verden er det tillatt å selge byggevarer i Norge som iht. norsk lov  sukker app gratis Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri , bunden eller naturlig form. Konsentrasjoner under grenseverdien 0,1 % godtas. Sjekkliste A20 er vedlagt, det er forutsatt at informasjonen i A20 listen er kjent. Bemerk dato på deklarasjonsskjema må samsvare med gjeldende prosessnotat i det angitte tidsrom. chat s online c/o Byrået i Son AS, Brevikbråteveien 9 1555 Norway. 64 98 30 00. info@ BREEAM Egendeklarasjon A20. BREEAM Egendeklarsjon A20 2016. Brosjyre. Fabrikkproduksjonskontroll. PEFC. Produktbilde. Produktcertifiering (SWE). Produktdatablad. Ytelseserklæring. BREEAM Egendeklarasjon A20 Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av lim, for eksempel teknisk skjefeller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri, bunden eller naturlig form. Konsentrajoner under grenseverdiem 0,1 % godtas. Sjekkliste A20 er vedlagt, det er forutsatt at  dating på nett young som skal unngås i henhold til sjekkliste A20 • Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste • AIn2ne0holder ikke ammoniakk • Inneholder ikke ammoniakk Varetekst Art. nr. Pk/stk Palle str VGaipresmteøkrsttel EX Bøtte 10liter GGiippssmmøørrtteell EEXX Bseøktkte2100liltieterr Gipsmørtel EX sekk 20liter .

Fugeskum minimumskrav til miljøgifteri BREEAM—NORs sjekkliste

A20 sjekkliste Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av trevirke, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri, bunden eller naturlig form. Konsentrasjoner under grenseverdien 0,1 % godtas. Sjekkliste A20 er vedlagt, det er forutsatt 

26. sep 2016 Minstestandard for alle BREEAM-NOR nivåer Sjekkliste A20 må tilfredsstilles og signeres – oppdatert med nye stoffer i samsvar med Mat 1 MATERIALSPESIFIKASJON Pkt 1 Miljøgifter; 8. Mat 01 – hva er nytt om produktdokumentasjon i 2016-versjonen? • Fravær av miljøgifter – A20 lista Egendeklarasjon A20. BREEAM farlige stoffer. Teknisk håndbok BREEAM—NOR. Teknisk sjekkliste A20. Miljøgifts Liste. BREEAM—NOR ver. 1.0 (2012). Vi bekrefter herved at fremstillingen av produktene nedenfor ikke er brukt eller bevisst tilsatt av stoffer som omfattes av BREEAM Teknisk sjekkliste A20 som nedenfor:. får ikke sove med kjæresten Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av lim, for eksempel teknisk skjefeller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri, bunden eller naturlig form. Konsentrajoner under grenseverdiem 0,1 % godtas. Sjekkliste A20 er vedlagt, det er forutsatt at Vi bekrefter herved at fremstillingen av produktene nedenfor ikke er brukt eller med vilje tilsatt av stoffer som omfattes av BREEAM * Teknisk sjekkliste A20 som nedenfor: Lim: Bisphenol A, Ftalatene DEHP, BBP og DBP, Klorparafiner. Krom, Oktyl-/nonylfenoler. Samt stoffer PFOS/PFOA og Brommerte flammehemmere  miljøfarlige stoffer. • Minimumskrav for alle klasser i BREEAM-NOR: A20-listen. • Operasjonalisering av Substitusjonsplikten og. TEK-10. • Sjekkliste med produktgrupper og verstingstoffer basert på • Her kreves dokumentasjon på produktvalg. • Nødvendig for å oppnå BREEAM-NOR alle klasser.

Vinduene med u-verdi lavere enn 1,0 har også anbefaling fra ENOVA. FDV Egenerklæringen på vinduer og ytterdører møter minimumskravene for farlige stoffer i BREEAM NOR sjekkliste A20. Miljø produkt deklarering , EPD®. VÆRBESTANDIGHET uPVC materialet er svært værbestandig og blir ikke skadet av UV stråler.Andre dokmenter. Egendeklarasjon BREEAM-NOR. Egendeklarasjon BREEAM-NOR sjekkliste A20 Egendeklarasjon-Breeam-NOR-sjekkliste- Garanti. Garanti svanemerket. Garanti- Vedlikehold instruksjon. Standard maling beis og lakk. Standard-maling-beis-og- Vedlikehold instruksjon  h single damer trøndelage gitt i sjekkliste A20.. Det er dog mulig å avvike i henhold til gitte kriterier. Det er et vilkår at dette kriteriet er innfridd for å oppnå klasse og sertifikat. I og med at kravet ikke går ut over regelverkets minimumskrav (Substitusjonsplikten og Tek-10), gis ikke poeng for å innfri kriteriet. Avsnitt 2.2 om bygg uten kjent bruker, har krav NOR nye tiltak sjekkliste A20. Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av vinduer og ytterdører, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri, bunden eller naturlig form. Konsentrasjoner under grenseverdien 0,1 %. Ingen miljøstoffer knyttet til sjekkliste A20. (miljøgiftliste / Breeam NOR). • Fri for MCCP (mellomkjedete klorparafiner). • Fri for 5 av de viktigste bromerte flammehemmere av typen penta-, okta-, deka-BDE, HBCDD, TBBPA. • Selvklebende slanger med tangentielt snitt. • Brannklassifisering Euroklasse B/BL-s3,d0. • Slanger 

20. jan 2016 Produktet er enkelt å ta med i servicebilen og aktuelt for rørleggere, ventilasjonsmontører, isolatører og VVS-entreprenører. GLAVAFLEX inneholder ikke stoffer på sjekkliste A20 og kan derfor brukes i BREEAM-klassifiserte bygg. VVS-appen fra GLAVA er oppdatert med informasjon og beregninger for bruk 27. jun 2016 minimumskrav til miljøgifter i BREEAM-NOR nye tiltak sjekkliste A20. Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av bygningsplater, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngâs skal ikke finnes I produktet, verken i In, bunden eller naturlig form. c date inkasso 10. okt 2017 Inner dører Egendeklarasjon på at navngitte produkter tilfredsstiller karm og karmdeler minimumskrav til miljøgifter i BREEAM NOR 2016 Sjekkliste A20. Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av navngitte produkter, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Disse stoffene - mer enn 30 miljøgifter - utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø - og skal i følge myndighetene reduseres kraftig eller tas ut av bruk innen 2020. Lister med farlige stoffer. Miljødirektoratets Prioritetsliste (>30); EUs Kandidatliste (>140); REACH begrensningsliste; BREEAM A20 sjekkliste (s. 322). UNNGÅ.

Teknisk sjekkliste A20: Prioritetslisten / Miljøgiftliste. Fugger Norge AS bekrefter herved at det ikke er stoffer i nedenfor nevnte produkter som står på prioritetslisten / miljøgiftliste for bygningsprodukter, eller bevist tilsatt stoffer som omfattes av BREEAM *. Tetningsmiddel: Bisphenol A, Ftalatene DEHP, BBP og DBP, NorDan er en av Skandinavias ledende vindus- og dørprodusenter. Se vårt utvalg av vinduer og dører. norsk mann drept av is og Armaflex lim; Stabil varmeledningsevne gir langvarig energieffektivitet; Selvklebende slanger med tangentielt snitt gir sterkere limskjøt; Brannklassifisering Euroklasse B/BL-s3, d0 for hele sortimentet; Inneholder ingen stoffer listet i sjekkliste A20 (miljøgiftliste / Breeam NOR); Fri for MCCP (mellomkjedete klorparafiner). Det skal ikke brukes produkter med spesifiserte miljøgifter listet i sjekkliste A20 i bygget. (konf. BREEAM manual MAT1). -. Krav til materialer og leverandør skal settes i beskrivelse/anbudsdokumenter (MAT 5). Vedlegg: - BREEAM manual - HEA 9 Forurensning i innemiljø. - BREEAM manual - MAT 1 Materialspesifikasjon.

Egendeklarasjon på at benyttet trevirke tilfredsstiller. TREVIRKE minimumskrav til miljøgifter i BREEAM-NOR nye tiltak sjekkliste A20. Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av trevirke, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, Glamox A20 er en slank og godt utbygd designserie av armaturer med moderne form og behagelig lysfordeling. Våre designere har først og fremst utviklet et produkt som utvider muligheten for en helhetlig stil gjennom hele bygget. A20-P420 er en pendelarmatur med 420 mm diameter og med en lysfordeling som gir den  beste date side mage 24. nov 2017 Sjekkliste A20 (2011) BREEAM NORs sjekkliste som viser hvilke miljøgifter som kan inngå i ulike produktgrupper og som skal substitueres i henhold til Substitusjonsplikten (i Produktkontrolloven). Substitusjonsplikten er lovpålagt og gjelder alle byggeprosjekter, så listen kan med fordel benyttes uavhengig  Egendeklarasjon på at benyttet trevirke tilfredsstiller. TREVIRKE minimumskrav til miljøgifter i BREEAM-NOR nye tiltak sjekkliste A20. Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av trevirke, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, 

Miljødokumentasjon - BREEAM, Svanemetket, SINTEF, EPD, M1

overholdt (se NS-EN 14041:2004 for detaljer). X. Undertegnede kan bekrefte at produsent kan levere en skriftlig bekreftelse eller annen gyldig dokumentasjon på at produktet ikke inneholder miljøgifter som står i BREEAMs sjekkliste A20. Denne samme sjekklisten definerer hva som er gyldig dokumentasjon. Signatur.16. nov 2015 og aktuelt for rørleggere, ventilasjonsmontører, isolatører og VVS-entreprenører. Den nye serien inneholder ikke stoffer på sjekkliste A20, og kan derfor brukes i BREEAM-klassifiserte bygg. I tillegg er VVS-appen til Glava oppdatert med informasjon og beregninger for bruk av cellegummi-produktet. DEL. h norske dating appers sjekk skattelister 2016 Egenskaper. Bruksområde, Innvendig. CE-merke, Ja. Tykkelse, 12,5 mm. Vekt pr. kvadratmeter, 12,5. Overmalbar, JA. Innhold av miljøgifter iht sjekkliste A20, Ja. Transportlengde fra produksjonssted, 0 km. Teknisk levetid, 60 år. Bredde, 900 mm. Brannklasse, A2,s1,d0 A20 - teknisk sjekkliste: -content/uploads/2015/10/Teknisk- · sjekkliste-A20-Milj%C3% En EPD (Environmental Product Declaration, eller på norsk miljødeklarasjon) er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til et produkt på en standardisert og objektiv måte. single jenter i oslo sentrum NORs sjekkliste A20. Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av vinduer og ytterdører, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri , bunden eller naturlig form. Konsentrasjoner under grenseverdien 0,1 % godtas.

Tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen, i form av innovativ byggeledelse. Vi følger sjekkliste for A2 og A3 for MAN 2 og 3. A5 for ansvarlig innkjøp. A15 for avfallshåndtering og A20 for materialer iht miljøgifter. Liste over realiserte tiltak. Byggene er under bygging og kun kjeller er pt delvis ferdigstilt som råbygg.produktgruppen Tepper oppført i sjekkliste A20 i den tekniske veiledningen. Formål. Å fremme et godt arbeidsmiljø i mindre kontorer innenfor byggeprosjektet. Krav i Hea 14. For å oppnå første poeng kreves: • For varehandel-prosjekter må minst 3 av 6 tiltak være oppnådd for minst 80 % av kontorarealenei byggeprosjektet. match logg inn gjensidige free dating app without facebook gitt i sjekkliste A20.. Det er dog mulig å avvike i henhold til gitte kriterier. Det er et vilkår at dette kriteriet er innfridd for å oppnå klasse og sertifikat. I og med at kravet ikke går ut over regelverkets minimumskrav (Substitusjonsplikten og Tek-10), gis ikke poeng for å innfri kriteriet. Avsnitt 2.2 om bygg uten kjent bruker, har krav produktgruppen Tepper oppført i sjekkliste A20 i den tekniske veiledningen. Formål. Å fremme et godt arbeidsmiljø i mindre kontorer innenfor byggeprosjektet. Krav i Hea 14. For å oppnå første poeng kreves: • For varehandel-prosjekter må minst 3 av 6 tiltak være oppnådd for minst 80 % av kontorarealenei byggeprosjektet. c-date opsigelse Egendeklarasjon på at benyttet trevirke tilfredsstiller. TREVIRKE minimumskrav til miljøgifter i BREEAM-NOR nye tiltak sjekkliste A20. Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av trevirke, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, 

Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri , bunden eller naturlig form. Konsentrasjoner under grenseverdien 0,1 % godtas. Sjekkliste A20 er vedlagt, det er forutsatt at informasjonen i A20 listen er kjent. Bemerk dato på deklarasjonsskjema må samsvare med gjeldende prosessnotat i det angitte tidsrom.Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av lim, for eksempel teknisk skjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri , bunden eller naturlig form. Konsentrajoner under grenseverdiem 0,1 % godtas. Sjekkliste A20 er vedlagt, det er forutsatt at  free dating apps like meetme Glamox A20 er en slank og godt utbygd designserie av armaturer med moderne form og behagelig lysfordeling. Våre designere har først og fremst utviklet et produkt som utvider muligheten for en helhetlig stil gjennom hele bygget. A20-P420 er en pendelarmatur med 420 mm diameter og med en lysfordeling som gir den  norge senior dating questions NOR nye tiltak sjekkliste A20. Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av vinduer og ytterdører, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri, bunden eller naturlig form. Konsentrasjoner under grenseverdien 0,1 %.Last ned. DoP Ytelseserklæring PDF, 82 kb download. HEA 9_codex Dichtacryl_engelsk PDF, 169 kb download. Sjekkliste A20-2013 codex Dichtacryl PDF, 111 kb download. Sikkerhetsdatablad Codex Dicht-Akryl PDF, 64 kb download. Produktdatablad Codex Dicht-Akryl PDF, 208 kb download  thai dating rsvp 24. nov 2017 Sjekkliste A20 (2011) BREEAM NORs sjekkliste som viser hvilke miljøgifter som kan inngå i ulike produktgrupper og som skal substitueres i henhold til Substitusjonsplikten (i Produktkontrolloven). Substitusjonsplikten er lovpålagt og gjelder alle byggeprosjekter, så listen kan med fordel benyttes uavhengig 

Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av trevirke, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri, bunden eller naturlig form. Konsentrasjoner under grenseverdien 0,1 % godtas. Sjekkliste A20 er vedlagt, det er forutsatt  gratis datingsider i norge cup Miljøgiftlisten A20 er basert på Miljødirektoratets utvalg av verstingstoffer og deres oversikt over hvor man finner disse stoffene. Det er et lovkrav å unngå miljøgifter (ref. Produktkontrolloven § 3a og TEK10 § 9.2). Det må legges fram dokumentasjon på at det ikke finnes produkter med spesifiserte miljøgifter listet i sjekkliste  finn venn youtube 10. okt 2017 minimumskrav til miljøgifter i BREEAM NOR 2016 sjekkliste A20 karm og karmdeler. Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av navngitte produkter, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri, bunden Det må legges fram dokumentasjon på at det ikke finnes produkter med spesifiserte miljøgifter i sjekkliste A20 i bygget. Godkjent dokumentasjon er spesifisert i A20. Det er her ProduktXchange har laget et system for å samle dok.(se vareliste Schönox). Fagflis kan tilby Våre produkter som er listet opp i varelisten inneholder  kjære mamma og pappa dikt Egendeklarasjon A20. BREEAM farlige stoffer. Teknisk håndbok BREEAM—NOR. Teknisk sjekkliste A20. Miljøgifts Liste. BREEAM—NOR ver. 1.0 (2012). Vi bekrefter herved at fremstillingen av produktene nedenfor ikke er brukt eller bevisst tilsatt av stoffer som omfattes av BREEAM Teknisk sjekkliste A20 som nedenfor:.

A20 sjekkliste

Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av vinduer og ytterdører, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri , bunden eller naturlig form. Konsentrasjoner under grenseverdien 0,1 % godtas. Sjekkliste A20 er vedlagt, Det skal ikke brukes produkter med spesifiserte miljøgifter listet i sjekkliste A20 i bygget. (konf. BREEAM manual MAT1). -. Krav til materialer og leverandør skal settes i beskrivelse/anbudsdokumenter (MAT 5). Vedlegg: - BREEAM manual - HEA 9 Forurensning i innemiljø. - BREEAM manual - MAT 1 Materialspesifikasjon. y dating site Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av lim, for eksempel teknisk skjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri, bunden eller naturlig form. Konsentrajoner under grenseverdiem 0,1 % godtas. Sjekkliste A20 er vedlagt, det er forutsatt at  og Armaflex lim; Stabil varmeledningsevne gir langvarig energieffektivitet; Selvklebende slanger med tangentielt snitt gir sterkere limskjøt; Brannklassifisering Euroklasse B/BL-s3, d0 for hele sortimentet; Inneholder ingen stoffer listet i sjekkliste A20 (miljøgiftliste / Breeam NOR); Fri for MCCP (mellomkjedete klorparafiner).

Minimumskrav for alle BREEAM-NOR nivåer. Sjekkliste A20 må tilfredsstilles og signeres. Vedlegg til A20-listen spesifiserer hva slags dokumentasjon som godtas av BREEAM-. NOR. Avvik aksepteres ved godkjent avviksmelding ihht Substitusjonspliktens formulering. Hvor BYGNINGSPLATER minimumskrav til miljøgifter i BREEAM-NORs sjekkliste A20. Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av bygningsplater, for eksempel teknisk sjefeller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken ifri, bunden eller naturlig form. be2 reclamações 27. jun 2016 minimumskrav til miljøgifter i BREEAM-NOR nye tiltak sjekkliste A20. Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av bygningsplater, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngâs skal ikke finnes I produktet, verken i In, bunden eller naturlig form. Det skal ikke brukes produkter med spesifiserte miljøgifter listet i sjekkliste A20 i bygget. (konf. BREEAM manual MAT1). -. Krav til materialer og leverandør skal settes i beskrivelse/anbudsdokumenter (MAT 5). Vedlegg: - BREEAM manual - HEA 9 Forurensning i innemiljø. - BREEAM manual - MAT 1 Materialspesifikasjon.

A20 sjekkliste